Kontakt
Kontakt

PEAK FLORØ

FELLESFASILITETER

Med attraktive og inspirerande fellesområder i lyse og moderne lokaler legg vi opp til sosial og kreativ samhandling på tvers av verksemder og bransjar. Som ein del av PEAKSPACE har du tilgang til alle felles fasilitetar.

Strandgata 52, 6900 Florø, Norway

Ein arbeidsplass for trivsel, effektivitet og inspirasjon

Som leigetakar eller medlem av PEAKSPACE får du ei rekkje unike fordelar; du kan nytte store og praktiske fellesområder, delta på både sosiale og faglege events, og ikkje minst bli kjent med spennande menneske i bedrifter og organisasjoner knytt til vårt aukande nettverk. Vi samarbeider og med coworking-spaces i utlandet, og som medlem av PEAK har du moglegheit til å nytte utvalde miljø når du er på reisefot.

Interesse / omvisning